Service & kwaliteit

Service

Het verlenen van service en het leveren van de best mogelijke kwaliteit van zorg zijn speerpunten binnen ons beleid.
Onder kwaliteit van zorg verstaan wij: geen wachtlijst, goede bereikbaarheid zowel telefonisch als qua locaties, gebruik van de nieuwste kennis en technieken, streven naar optimale behandelresultaten en actief contact met andere (para) medici binnen de diverse gezondheidscentra.

Second opinion of geld terug?

RondOm hanteert een zeer hoog service levelniveau waarbij u bij onzekerheid over de behandeling en voorgestelde therapie, altijd kosteloos recht heeft op een second opinion van een andere podotherapeut binnen RondOm of binnen de organisatie Toppodotherapie Nederland waar RondOm Podotherapeuten bij aangesloten is.  Wanneer u zolen of een orthese als therapie heeft gekregen en het resultaat – wat verwacht mag worden en met u besproken is – blijft uit, is het mogelijk de zolen of orthese in te leveren en geld hiervan terug te ontvangen. Het onderzoek moet ten alle tijden betaald worden.

Omdat we kwaliteit zo belangrijk vinden worden er ook eisen gesteld aan alle podotherapeuten. Zo moeten alle podotherapeuten:

Kwaliteit

Daarnaast wordt van de podotherapeuten verwacht dat ze:

Meten = weten

Wij hanteren verschillende methoden om de kwaliteit te waarborgen. Naast een duidelijk klachtenprotocol en opmerkingenregister, doen wij structureel tevredenheidsonderzoek onder patiënten en verwijzers. Ook beschikt RondOm over een onafhankelijke patiëntadviesraad. De patiëntadviesraad, bestaat uit een afspiegeling van de patiëntenpopulatie. De adviesraad geeft ons gevraagd en ongevraagd raad over onze dienstverlening en helpt ons beleid te bepalen.

Ook u kunt ons helpen de kwaliteit te blijven verbeteren door kenbaar te maken waarover u wel of niet tevreden bent en verbeterpunten aan te geven als u ze ziet. We staan hier volledig voor open en hebben hier een apart e-mailadres voor: service@podotherapie.nl

Contact

Voor het maken van afspraken of voor meer informatie zijn wij iedere werkdag tussen 08:00 en 17:00 te bereiken op: 088-1180500


Naast de reguliere feestdagen (2e Paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag, alsmede beide Kerstdagen) zijn wij ook gesloten op Goede Vrijdag.

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk om de klanttevredenheid te meten en op basis van 402 waarderingen hebben wij een gemiddelde score van 8.74. Laat ook uw waardering achter. De beroepsvereniging NVvP bewaakt de kwaliteit van alle aangesloten praktijken en alle praktijken zijn verplicht mee te werken aan een regelmatige visitatie. RondOm heeft bij de laatste visitatie een 9,1 gekregen en onze podotherapeuten zelfs een gemiddelde van 9,5. Hiermee behoort RondOm tot de top van Nederlandse podotherapeuten!

© 2013 Podotherapeutisch Centrum RondOm
Beauville Media
[nchat][/nchat]
RondOm Intranet

Wachtwoord vergeten? close